OST - 70 ART

Tranh vẽ sơn dầu sen tím

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

tranh vẽ cảnh đi chợ

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,000,000₫3,500,000₫

tranh đầm súng 02

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

6,500,000₫