Khung Gỗ (cổ điển)

1016L-DEN-35X50

Mã: kgcd

Giá 90.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

90,000₫

XQ2-25X60

Mã: KGCD01

Giá 90.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

90,000₫

7050-40X70

Mã: KGCD05

Giá 130.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

130,000₫

1936-30X65

Mã: KGCD10

Giá 150.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

150,000₫

1935-30X65

Mã: KGCD11

Giá 150.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

150,000₫

101-40X70

Mã: KGCD17

Giá 150.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

150,000₫

107BODO_15X30

Mã: KGCD37

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫