Tranh bán trừu tượng Giới thiệu

tranh vẽ cảnh đi chợ

Mã: orn00

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

Tranh vẽ Vịnh

Mã: BTT65

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,500,000₫

Tranh vẽ ngã ba

Mã: BTT62

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,000,000₫

Tranh vẽ hoàng hôn 03

Mã: BTT60

kích thước 80 x 160cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

Tranh vẽ vệt cỏ

Mã: PM06

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

Tranh vẽ bóng nhà

Mã: PM04

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

Tranh vẽ hương Việt

Mã: BTT49

kích thước 100 x 140cm

chất liệu acrylic vẽ trên vải

4,500,000₫

Tranh vẽ cây dại

Mã: BTT47

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,400,000₫

Tranh vẽ ấn tượng

Mã: PM07

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

Tranh vẽ thành phố 4

Mã: BTT44

kích thước 42 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

800,000₫

Tranh vẽ lạc trôi 5

Mã: BTT43

kích thước 30 x 42cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

500,000₫

Tranh vẽ bản làng

Mã: BTT42

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn  dầu vẽ trên vải

2,200,000₫

Tranh vẽ hiện đại thành phố 3

Mã: PM09

kích thước 100 x 180cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

6,500,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng hoa tím 4

Mã: BTT33

kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại thành phố 2

Mã: BTT31

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,400,000₫

Tranh vẽ hiện đại thành phố

Mã: BTT30

kích thước 60 x 60cm

chất liệu tranh sơn dầu vẽ trên vải

1,400,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng bản làng

Mã: BTT06

kích thước 80x80cm

chất liệu sơn dầu  tổng hợp vẽ trên vải 

2,300,000₫

Tranh vẽ sơn dầu quê tôi

Mã: BTT187

kích thước 60x60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại làng chài

Mã: BTT09

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

 

1,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại trăng thanh

Mã: BTT12

kích thước 42 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải bố

700,000₫

Tranh vẽ hiện đại gợn sóng

Mã: BTT13

kích thước 42 x 60cm

chất liệu acrylic vẽ trên vải bố

750,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng cỏ lau

Mã: BTT15

kích thước 42 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải bố

750,000₫

Tranh vẽ hiên đại mãnh liệt

Mã: BTT16

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải 

1,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại thành phố

Mã: BTT22

kích thước 30 x 42cm

chất liệu acrylic vẽ trên vải 

300,000₫