Tranh hoa Giới thiệu

Tranh vẽ sơn dầu sen trắng

Mã: TH0

kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải

Liên hệ

tranh vẽ cành hồng 00

Mã: TH16

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ hoa hồng trắng 00

Mã: TH12

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ vườn hoa tuylip

Mã: TH00

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,500,000₫

tranh đầm súng 02

Mã: orno5

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,500,000₫

tranh hoa hồng vàng

Mã: TH15

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

5,500,000₫

tranh vẽ cành hoa

Mã: TH11

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

tranh sơn dầu ngọn tuylip

Mã: TH10

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫

tranh hoa bông tuylip 01

Mã: TH08

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫

tranh vẽ cành hồng

Mã: TH07

kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

3,000,000₫

tranh sơn dầu bình tuylip

Mã: TH06

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,200,000₫

tranh hoa lavander

Mã: TH05

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,500,000₫

tranh vẽ hoa hồng

Mã: th01

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

800,000₫