Tranh trừu tượng Giới thiệu

tranh trừu tượng phóng khoáng

Mã: TT198

kích thước 80x120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,700,000₫

tranh trừu tượng rực rỡ

Mã: TT76

kích thước 100 x 180cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,500,000₫

tranh trừu tượng sắc màu 02

Mã: TT75

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,000,000₫

tranh trừu tượng thoáng

Mã: TT73

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,700,000₫

tranh vẽ bứt phá 02

Mã: TT71

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

tranh vẽ trừu tượng bứt phá 01

Mã: TT70

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

tranh vẽ nhẹ nhàng

Mã: PM05

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

tranh vẽ trừu tượng hồ sương

Mã: TT68

kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

tranh vẽLều vắng

Mã: TT66

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

tranh trừu tượng con phố nhỏ

Mã: TT64

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

tranh trừu tượng góc vắng

Mã: TT63

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,200,000₫

tranh trừu tượng thị xã

Mã: TT62

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

tranh vẽ xương rồng

Mã: TT128

kích thước 100x140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ phong thủy 2

Mã: tt002

kích thước 60x60 cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,600,000₫

tranh vẽ êm đềm

Mã: TT59

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,100,000₫

tranh vẽ thanh bình

Mã: TT58

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ chân trời 02

Mã: TT57

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

tranh vẽ cảnh biển

Mã: TT54

kích thước 30x42 cm 

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

450,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 74

Mã: TT53

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,300,000₫

tranh vẽ trừu tượng 71

Mã: TT50

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,100,000₫

tranh vẽ trừu tượng 70

Mã: TT49

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,100,000₫

tranh vẽ trừu tượng 69

Mã: TT48

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,200,000₫

tranh vẽ trừu tượng 68

Mã: TT47

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,200,000₫

tranh vẽ trừu tượng 66

Mã: TT45

kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,200,000₫