Điều khoản bảo mật

 

Điều khoản bảo mật

   *Nguyên tắc chung

  • Theo như thông tin chi tiết bên dưới, bất kì thông tin chúng tôi thu thập tại trang wed này đều được sử dụng chính xác cho nhu cầu của mình và không chia sẻ với bất kì tổ chức cộng đồng hay cá nhân nào khác cho bất cứ lí do hay thời gian gì. Chúng tôi sẽ không hoặc cho các danh sách hoặc dữ liệu mà chúng tôi có thể giữ lại và không trao đổi thông tin từ các nguồn khác.

    *Dữ liệu thống kế

  • Hệ thống máy chủ theo dõi địa chỉ IP và các trang liên quan để cải thiện  và bảo trì hệ thống. Dữ liệu này chỉ được nhìn thấy như số liệu thống kê ẩn danh để chỉ ra thời gian hoạt động nhiều nhất trong ngày hoặc trong tuần, các trang bị lỗi và các hoạt động quản cáo của chúng tôi hiệu quả như thế nào. Thông  tin này không được sử dụng cho mục đích khác. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN.
  • Chúng tôi giữ lại các thông tin từ đơn hàng của bạn để hoàn chỉnh đơn đặt hàng và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngay hiện tại và tương lai. Trong trường hợp sản phẩm của bạn được giao bởi bên thứ ba là dịch vụ hậu cần, vì là đối tác của chúng tôi nên họ sẽ biết được tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn để hoàn chỉnh đơn hàng. Bạn có thể chọn việc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin của mình từ hệ thống này bằng việc gửi yêu cầu của bạn qua email contact@tranhart.com

 

      *Sữa đổi thông tin hoặc loại bỏ

  • Nếu bạn yêu cầu sửa đổi, cải tiến hoặc loại bỏ một vài thông tin về bạn trên bảng ghi của chúng tôi, hãy vui lòng gửi email đến địa chỉ contact@tranhart.com với thông tin rõ ràng trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc nhiều thêm, vui lòng tìm thông tin trên trang liên lạc của chúng tôi.