TRANH VẼ Giới thiệu

Tranh vẽ trừu tượng vệt sáng

Mã: bv00

kích thước 60x120cm

chất liệu sơn dầu tổng hợp trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hoa anh đào

Mã: BTT

Kích thước 80x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải

4,000,000₫

Tranh vẽ phá cách

Mã: dmo1

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng40

Mã: PM41

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫2,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa đỏ

Mã: TH23

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển đen

Mã: PM39

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại vệt bạc

Mã: PM38

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng biển

Mã: PM37

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,300,000₫3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng17

Mã: TT219

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ sơn dầu sen tím

Mã: os56

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu lan tím

Mã: TH22

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn hồng

Mã: ogn15

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng chân trời 02

Mã: PM36

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ Nhà thờ Đức Bà Paris

Mã: ogn13

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại bến đò

Mã: ogn12

Kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa hồng

Mã: os49

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển vàng

Mã: PM34

 

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫1,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại sen trắng

Mã: os47

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại 01

Mã: PM33

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá cọ vàng

Mã: bv

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,700,000₫2,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng12

Mã: os45

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,400,000₫2,000,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng nhà cổ

Mã: ogn09

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,500,000₫

Tranh vẽ trừu trượng chân trời

Mã: PM32

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại

Mã: PM31

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫