Tranh vẽ Giới thiệu

Tranh vẽ sơn dầu sen trắng

Mã: TH0

kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải

Liên hệ

tranh trừu tượng phóng khoáng

Mã: TT198

kích thước 80x120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,700,000₫

tranh vẽ cành hồng 00

Mã: TH16

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ hoa hồng trắng 00

Mã: TH12

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ cảnh đi chợ

Mã: orn00

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh vẽ vườn hoa tuylip

Mã: TH00

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,500,000₫

tranh trừu tượng rực rỡ

Mã: TT76

kích thước 100 x 180cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,500,000₫

tranh trừu tượng sắc màu 02

Mã: TT75

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,000,000₫

tranh đầm súng 02

Mã: orno5

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,500,000₫

Tranh vẽ Vịnh

Mã: BTT65

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,500,000₫

tranh hoa hồng vàng

Mã: TH15

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

5,500,000₫

Tranh vẽ ngã ba

Mã: BTT62

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

7,000,000₫

Tranh vẽ hoàng hôn 03

Mã: BTT60

kích thước 80 x 160cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

4,500,000₫

tranh trừu tượng thoáng

Mã: TT73

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,700,000₫

tranh vẽ bứt phá 02

Mã: TT71

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

tranh vẽ trừu tượng bứt phá 01

Mã: TT70

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

Tranh vẽ vệt cỏ

Mã: PM06

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

tranh vẽ cành hoa

Mã: TH11

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng Cam

Mã: orn01

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫

tranh vẽ nhẹ nhàng

Mã: PM05

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

tranh sơn dầu ngọn tuylip

Mã: TH10

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫

Tranh vẽ bóng nhà

Mã: PM04

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫

tranh hoa bông tuylip 01

Mã: TH08

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫

tranh vẽ trừu tượng hồ sương

Mã: TT68

kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫