Tại Gallery 17 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ phá cách

Mã: dmo1

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng40

Mã: PM41

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫2,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa đỏ

Mã: TH23

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển đen

Mã: PM39

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại vệt bạc

Mã: PM38

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng biển

Mã: PM37

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,300,000₫3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng17

Mã: TT219

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ sơn dầu sen tím

Mã: os56

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng chân trời 02

Mã: PM36

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ Nhà thờ Đức Bà Paris

Mã: ogn13

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại bến đò

Mã: ogn12

Kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa hồng

Mã: os49

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại sen trắng

Mã: os47

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá cọ vàng

Mã: bv

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,700,000₫2,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng12

Mã: os45

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,400,000₫2,000,000₫

Tranh vẽ trừu trượng chân trời

Mã: PM32

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

tranh vẽ sơn dầu hiện đại sen đỏ

Mã: os41

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại cây vàng

Mã: PM30

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫2,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng07

Mã: os39

Kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,200,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa quả

Mã: os33

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại bơ vơ

Mã: BTT69

Kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

7,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 00

Mã: PM27

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫1,400,000₫

Tranh vẽ hiện đại bông hông đỏ

Mã: os27

Kích thước 60 x80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại con cú

Mã: os24

Kích thước 60 x60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫