Tại Gallery 17 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ cô gái cao nguyên

Mã: pm4581

Kích thước 80x120cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫3,150,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 313

Mã: tt5674

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ nhẹ nhàng 2

Mã: btt4466

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ hoa tím 2

Mã: btt4778

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,800,000₫3,420,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 67

Mã: tt4674

Kích thước 100x190cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,500,000₫4,950,000₫

Tranh vẽ ấn tượng 56f

Mã: tt564

Kích thước 40x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

400,000₫360,000₫

Tranh vẽ hàng tre3

Mã: btt563

Kích thước 60x80cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,500,000₫2,250,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 47

Mã: tt364

Kích thước 40x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

400,000₫360,000₫

Tranh vẽ phố vắng 21

Mã: btt678

Kích thước 110x170cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,500,000₫4,050,000₫

Tranh vẽ ấn tượng hoa lan tím 22

Mã: btt452

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫3,150,000₫

Tranh vẽ ấn tượng 56

Mã: btt5987

Kích thước 40x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

500,000₫450,000₫

Tranh vẽ ấn tượng cô gái 21

Mã: td522

Kích thước 120x120cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

6,000,000₫5,400,000₫

Tranh vẽ ấn tượng cô gái dân tộc

Mã: td245

Kích thước 120x120cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

6,000,000₫5,400,000₫

Tranh vẽ ấn tượng vũ công bale 4

Mã: ogn492

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,500,000₫4,950,000₫

Tranh vẽ trừu tượng tổ chim

Mã: xk645

Kích thước 100x190cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,000,000₫4,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng bai cói

Mã: ogn556

Kích thước 60x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

6,000,000₫5,400,000₫

Tranh vẽ ấn tượng phố xanh

Mã: ogn689

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại sông Ninh Cơ

Mã: tt511

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ ấn tượng Phật 2

Mã: pm560

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,500,000₫2,250,000₫

Tranh vẽ ấn tượng vũ công bale

Mã: ogn693

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ ấn tượng bóng hươu

Mã: ong345

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,000,000₫4,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng uyên ương

Mã: pm571

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,500,000₫4,050,000₫

Tranh vẽ ấn tượng tuyết trắng

Mã: tt675

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,800,000₫2,520,000₫

Tranh vẽ hiện đại cửa sông

Mã: tt890

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫3,150,000₫

Danh mục