Tại Gallery 17 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ phá cách

Mã: dmo1

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ thiếu nữ Việt

Mã: ogn21

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

10,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng40

Mã: PM41

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa đỏ

Mã: TH23

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại vệt bạc

Mã: PM38

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng biển

Mã: PM37

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,300,000₫

Tranh vẽ trừu tượng17

Mã: TT219

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ sơn dầu sen tím

Mã: os56

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn sen

Mã: os54

Kích thước 60 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

8,000,000₫

Tranh vẽ cô gái hiện đại 02

Mã: ogn14

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng chân trời 02

Mã: PM36

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ Nhà thờ Đức Bà Paris

Mã: ogn13

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá cọ vàng

Mã: bv

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,700,000₫

Tranh sơn dầu lũy tre

Mã: os46

Kích thước 120 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

12,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng12

Mã: os45

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,400,000₫

Tranh vẽ trừu trượng chân trời

Mã: PM32

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng bứt phá01

Mã: os42

Kích thước 70 x 170cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,700,000₫

Tranh vẽ trừu tượng07

Mã: os39

Kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng02

Mã: os36

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,400,000₫

Tranh vẽ hiện đại bơ vơ

Mã: BTT69

Kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

7,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại bông hông đỏ

Mã: os27

Kích thước 60 x80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ trừu tượng cánh buồm

Mã: os25

Kích thước 80 x80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ sơn dầu ao sen trắng

Mã: ong07

Kích thước 100 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 19

Mã: os22

Kích thước 120x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

11,000,000₫

Danh mục