Tại Gallery 17 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ Thiếu nữ Việt 04

Mã: pm3791

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

5,000,000₫

Tranh vẽ ao sen vàng57

Mã: btt682

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,500,000₫

Tranh vẽ vườn hoa 77

Mã: btt579

Kích thước 160x120cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

7,000,000₫

Tranh vẽ ấn tượng Phật 30

Mã: pm3002

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,000,000₫

Tranh vẽ ao sen 57

Mã: btt578

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,000,000₫

Tranh vẽ ấn tượng cá Koi 30

Mã: pm1239

Kích thước 80x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng bứt phá 2

Mã: btt5645

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

3,200,000₫

Tranh vẽ chân dung thiếu nữ Việt

Mã: pm432

Kích thước 80x120cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,500,000₫

Tranh vẽ vườn hồng xinh

Mã: pm502

Kích thước 80x120cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

3,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng phố cổ Hà Nội 1

Mã: pm3464

Kích thước 60x120cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

2,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng Phật 17

Mã: pm6790

Kích thước 80x120cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

3,000,000₫

Tranh vẽ ruộng bậc thang 45

Mã: pm1351

Kích thước 80x80cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

2,500,000₫

Tranh vẽ bóng Hươu 45

Mã: btt5634

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,500,000₫

Tranh vẽ người lái đò

Mã: pm7781

Kích thước 80x80cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

2,500,000₫

Tranh vẽ cô gái Việt 18

Mã: pm4672

Kích thước 60x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,000,000₫

Tranh vẽ đầm súng 17

Mã: th4532

Kích thước 100x190cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,000,000₫

Tranh vẽ vụ mùa 17

Mã: pm1590

Kích thước 60x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,000,000₫

Tranh vẽ Vịnh Hạ Long 12

Mã: btt4509

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng thảo nguyên

Mã: btt481

Kích thước 60x90cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

1,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 313

Mã: tt5674

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫

Tranh vẽ nhẹ nhàng 2

Mã: btt4466

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,000,000₫

Tranh vẽ hoa tím 2

Mã: btt4778

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 67

Mã: tt4674

Kích thước 100x190cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

5,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng 56f

Mã: tt564

Kích thước 40x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

400,000₫

Danh mục