Tại Gallery 57 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ ấn tượng phố cổ 47

Mã: btt5681

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

4,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng cô gái mưa

Mã: pm3003

Kích thước 80x110cm

Chất liệu sơn dầu trên vải canvas

3,200,000₫

Tranh vẽ vịnh hạ long 17

Mã: btt4111

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

4,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng cô Gái Việt 17

Mã: pm170

Kích thước 80x80cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,000,000₫

Tranh vẽ cô gái cao nguyên

Mã: pm4581

Kích thước 80x120cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫

Tranh vẽ hoa hồng 18

Mã: btt391

Kích thước 60x90cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

1,500,000₫

Tranh vẽ Sài Thành giờ cao điểm

Mã: pm685

Kích thước 80x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,600,000₫

Tranh vẽ cá koi 32

Mã: pm553

Kích thước 80x100cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,800,000₫

Tranh vẽ phố cổ 2

Mã: btt4562

Kích thước 60x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

1,500,000₫

Tranh vẽ phố cổ

Mã: btt566

Kích thước 60x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

1,500,000₫

Tranh vẽ cá Koi 2

Mã: pm6885

Kích thước 60x120cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,500,000₫

Tranh vẽ ấn tượng hoa hồng12

Mã: btt3221

Kích thước 80x100cm

Chất liệu son dầu trên canvas

2,500,000₫

Tranh vẽ phố nhỏ 7

Mã: pm5683

Kích thước 40x40cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ phố nhỏ 5

Mã: pm349

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ phố nhỏ 3

Mã: pm767

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ phố nhỏ 2

Mã: pm569

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ phố nhỏ 1

Mã: pm475

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ xóm nhỏ 2

Mã: btt5568

Kích thước 50x70cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

700,000₫

Tranh vẽ xóm nhỏ

Mã: btt5835

Kích thước 40x60cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

600,000₫

Tranh vẽ góc phố 12

Mã: pm4542

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Tranh vẽ chú lợn trắng

Mã: btt2462

Kích thước 30x40cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

200,000₫

Tranh vẽ chú lợn sắc màu

Mã: pm3422

Kích thước 30x40cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

200,000₫

Tranh vẽ chú bò sữa

Mã: btt4552

Kích thước 30x30cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

200,000₫

Tranh vẽ con lợn con

Mã: pm8457

Kích thước 40x40cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

230,000₫

Danh mục