Tại Gallery 57 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ trừu tượng vệt sáng

Mã: bv00

kích thước 60x120cm

chất liệu sơn dầu tổng hợp trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hoa anh đào

Mã: BTT

Kích thước 80x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải

4,000,000₫

Tranh vẽ sơn dầu lan tím

Mã: TH22

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn hồng

Mã: ogn15

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển vàng

Mã: PM34

 

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫1,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại 01

Mã: PM33

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng nhà cổ

Mã: ogn09

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại

Mã: PM31

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng08

Mã: TT215

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng04

Mã: PM29

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

tranh vẽ hiện đại mặt hồ

Mã: PM28

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 1

Mã: TT213

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,100,000₫

Tranh vẽ trừu tượng vách sáng

Mã: PM40

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng xương rồng

Mã: PM26

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại thảo nguyên

Mã: PM25

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng hồ đầy

Mã: PM18

Kích thước 80 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa tím

Mã: TH18

Kích thước 80 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng đồi bạc

Mã: PM19

Kích thước 60 x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng quẹo phải

Mã: ogn07

Kích thước 70 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại nước chàn

Mã: PM20

Kích thước 60 x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 06

Mã: PM22

Kích thước 70 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,600,000₫2,400,000₫

Tranh vẽ nụ hồng

Mã: TH17

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ sơn dầu sen trắng

Mã: TH0

kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải

2,800,000₫

tranh trừu tượng phóng khoáng

Mã: TT198

kích thước 80x120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,700,000₫