Tại Gallery 57 Trần Phú ,Q5, HCM Giới thiệu

Tranh vẽ trừu tượng vệt sáng

Mã: bv00

kích thước 60x120cm

chất liệu sơn dầu tổng hợp trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hoa anh đào

Mã: BTT

Kích thước 80x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải

4,000,000₫

Tranh vẽ cô gái 00

Mã: ogn0

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển đen

Mã: PM39

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ sơn dầu lan tím

Mã: TH22

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn hồng

Mã: ogn15

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển vàng

Mã: PM34

 

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại sen trắng

Mã: os47

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại 01

Mã: PM33

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng nhà cổ

Mã: ogn09

Kích thước 80x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại

Mã: PM31

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

tranh vẽ sơn dầu hiện đại sen đỏ

Mã: os41

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng08

Mã: TT215

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại cây vàng

Mã: PM30

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại vườn hoa cúc

Mã: os38

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng04

Mã: PM29

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa quả

Mã: os33

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

tranh vẽ hiện đại mặt hồ

Mã: PM28

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 1

Mã: TT213

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,100,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 00

Mã: PM27

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng vách sáng

Mã: PM40

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại con cú

Mã: os24

Kích thước 60 x60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng xương rồng

Mã: PM26

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại thảo nguyên

Mã: PM25

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Danh mục