TRANH VẼ Giới thiệu

Tranh vẽ Nhà thờ Đức Bà Paris

Mã: ogn13

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại bến đò

Mã: ogn12

Kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại sen trắng

Mã: os47

Kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng nhà cổ

Mã: ogn09

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại con cú

Mã: os24

Kích thước 60 x60cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng hồ đầy

Mã: PM18

Kích thước 80 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá vàng

Mã: bv02

Kích thước 60 x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá bạc

Mã: bv01

Kích thước 60 x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng quẹo phải

Mã: ogn07

Kích thước 70 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

6,000,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng Làng xưa

Mã: ogn05

Kích thước 100 x190cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

9,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại phố chiều

Mã: BTT67

Kích thước 100 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

tranh vẽ hoa hồng trắng 00

Mã: TH12

kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

3,500,000₫

Tranh vẽ ngã ba

Mã: BTT62

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

5,000,000₫

Tranh vẽ vệt cỏ

Mã: PM06

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫1,600,000₫

Tranh vẽ bóng nhà

Mã: PM04

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,800,000₫1,620,000₫

tranh vẽLều vắng

Mã: TT66

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫2,200,000₫

tranh trừu tượng góc vắng

Mã: TT63

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,200,000₫1,900,000₫

Tranh vẽ hương Việt

Mã: BTT49

kích thước 100 x 140cm

chất liệu acrylic vẽ trên vải

3,000,000₫

Tranh vẽ ấn tượng

Mã: PM07

kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,300,000₫

Tranh vẽ thành phố 4

Mã: BTT44

kích thước 42 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

800,000₫

Tranh vẽ lạc trôi 5

Mã: BTT43

kích thước 30 x 42cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

500,000₫

Tranh vẽ hậu ấn tượng hồn Việt

Mã: OriginalsCD02

kích thước 100 x 180cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

8,000,000₫

Tranh vẽ bán trừu tượng hoa tím 4

Mã: BTT33

kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại thành phố 2

Mã: BTT31

kích thước 60 x 60cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

1,400,000₫