TRANH VẼ Giới thiệu

Tranh vẽ trừu tượng vệt sáng

Mã: bv00

kích thước 60x120cm

chất liệu sơn dầu tổng hợp trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ phá cách

Mã: dmo1

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng40

Mã: PM41

Kích thước 100x100cm

Chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại vệt bạc

Mã: PM38

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng biển

Mã: PM37

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,300,000₫

Tranh vẽ trừu tượng17

Mã: TT219

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng chân trời 02

Mã: PM36

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại biển vàng

Mã: PM34

 

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ hiện đại 01

Mã: PM33

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,200,000₫

Tranh vẽ hiện đại lá cọ vàng

Mã: bv

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,700,000₫

Tranh vẽ hiện đại

Mã: PM31

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng08

Mã: TT215

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng07

Mã: os39

Kích thước 50 x 70cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,200,000₫

Tranh vẽ trừu tượng04

Mã: PM29

Kích thước 80 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫

tranh vẽ hiện đại mặt hồ

Mã: PM28

Kích thước 60 x 120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 1

Mã: TT213

Kích thước 80 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,100,000₫

Tranh vẽ trừu tượng vách sáng

Mã: PM40

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,500,000₫

Tranh vẽ trừu tượng xương rồng

Mã: PM26

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫

Tranh vẽ hiện đại thảo nguyên

Mã: PM25

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫

Tranh vẽ trừu tượng vũ trụ

Mã: TT208

Kích thước 100 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại vết loang

Mã: TT207

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫

Tranh vẽ hiện đại nước chàn

Mã: PM20

Kích thước 60 x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 15

Mã: TT203

Kích thước 100 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,700,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 06

Mã: PM22

Kích thước 70 x140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,600,000₫

Danh mục