TRANH VẼ Giới thiệu

Tranh vẽ hoa tím 2

Mã: btt4778

Kích thước 100x140cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,800,000₫3,420,000₫

Tranh vẽ ấn tượng hoa lan tím 22

Mã: btt452

Kích thước 80x160cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

3,500,000₫3,150,000₫

Tranh vẽ ấn tượng ao sen mưa

Mã: th687

Kích thước 100x190cm

Chất liệu sơn dầu vẽ trên canvas

6,000,000₫5,400,000₫

Tranh vẽ ấn tượng hoa mai vàng

Mã: th095

Kích thước 80x80cm

Chất liệu sơn dầu trên canvas

2,800,000₫2,520,000₫

Tranh vẽ hoa anh đào

Mã: BTT

Kích thước 80x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải

4,000,000₫3,600,000₫

Tranh vẽ hiện đại hoa đỏ

Mã: TH23

Kích thước 100 x 100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

3,000,000₫2,700,000₫

Tranh vẽ sơn dầu sen tím

Mã: os56

Kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

2,500,000₫2,250,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn sen

Mã: os54

Kích thước 60 x 80cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

5,000,000₫4,500,000₫

Tranh vẽ sơn dầu hiện đại vườn hồng

Mã: ogn15

Kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,800,000₫4,320,000₫

Tranh vẽ sơn dầu ao sen trắng

Mã: ong07

Kích thước 100 x100cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,500,000₫4,050,000₫

Tranh vẽ trừu tượng 19

Mã: os22

Kích thước 120x120cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

7,500,000₫6,750,000₫

Tranh vẽ sơn dầu bông sen

Mã: os16

Kích thước 40 x125cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

1,800,000₫1,620,000₫

Tranh vẽ nụ hồng

Mã: TH17

Kích thước 80 x160cm

chất liệu sơn dầu trên vải bố

4,000,000₫3,600,000₫

tranh đầm súng 02

Mã: orn05

kích thước 100 x 190cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

6,500,000₫5,850,000₫

tranh hoa hồng vàng

Mã: TH15

kích thước 100 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

5,500,000₫4,950,000₫

tranh vẽ cành hoa

Mã: TH11

kích thước 80 x 80cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,500,000₫2,250,000₫

tranh sơn dầu ngọn tuylip

Mã: TH10

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫2,520,000₫

tranh hoa bông tuylip 01

Mã: TH08

kích thước 70 x 140cm

chất liệu sơn dầu vẽ trên vải

2,800,000₫2,520,000₫

tranh sơn dầu hoa hồng 2

Mã: TH03

kích thước 100 x 180cm

chất liệu sơn dầu trên vải 

7,500,000₫6,750,000₫

Danh mục